LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI ĐỢT 1 CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐNDVN 22/12/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143959344178511&id=110186824222430