THÔNG BÁO ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI LẦN 2

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI LẦN 2

Lượt xem:

Học sinh thuộc diện thi lại gặp thầy Nguyễn Thu Hà – Phó hiệu trưởng – chậm nhất thứ 3, ngày 04 tháng 08 năm 2020 để làm thủ tục. [...]