LINK HỌC ONLINE QUA FACEBOOK CỦA TẤT CẢ CÁC MÔN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐỀ NGHỊ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NHẤN VÀO LINK CỦA KHỐI MÌNH ĐỂ HỌC TRỰC TUYẾN DO NHÀ TRƯỜNG QUẢN LÝ. TRONG LÚC HỌC CÓ ĐIỂM DANH VÀ CHẤM ĐIỂM NÊN YÊU CẦU HỌC SINH THAM GIA ĐẦY ĐỦ. GV BỘ MÔN VÀ GVCN ĐIỂM DANH HỌC SINH VÀ BÁO CÁO CHO NHÀ TRƯỜNG BIẾT VỀ SĨ SỐ HỌC CỦA HỌC SINH LỚP MÌNH KHI HỌC ONLINE.
KHỐI 12:
KHỐI 11:
KHỐI 10:
CỤ THỂ TỪNG BỘ MÔN: ( link theo thứ tự: 10,11,12)
Môn Toán:
Môn Tin:
Môn Vật lý:
Môn Công nghệ: (chỉ có 11,12)
Môn Hóa-Sinh-(CN10):
Môn Tiếng Anh:
Môn Ngữ văn:
Môn Sử-Địa-GDCD:
Môn TD-GDQP: