HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NDVN 22/12/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện sự chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ trường THPT Trần Phú đối với BCH Công Đoàn trường về việc phối hợp với BGH, BCH Đoàn trường triển khai các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 31 năm ngày hội quốc phòng toàn dân

Căn cứ Kế hoạch Số:05/12/KHT-CĐCS ngày 02/12/2020 về kế hoạch hoạt động tháng 12 của BCH Công đoàn trường THPT Trần Phú

Ban chấp hành Công Đoàn trường THPT Trần Phú đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 31 năm ngày hội quốc phòng toàn dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Công đoàn viên trường THPT Trần Phú về chặng đường lịch sử vẻ vang 76 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng; qua đó tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng LLVT nhân dân và QĐND Việt Nam.
 2. Nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND, nêu cao ý thức học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, chuyên môn của Công đoàn viên nhà trường vì ngày mai lập nghiệp.
 3. Tạo được tinh thần đoàn kết cho Công đoàn viên thông qua các phong trào thi đấu, giao lưu thể thao, văn nghệ và ôn lại truyền thống anh Bộ đội cụ Hồ .

II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 1.  Nội dung

BCH Công đoàn phối hợp với BGH nhà trường, ban TV Đoàn trường tổ chức gặp mặt giao lưu với CB-GV – CNV thuộc diện Sĩ quan dự bị, GV GDQP, Gia đình quân nhân trong cơ quan với những nội dung sau.

+ Giao lưu bóng chuyền kết hợp Nam & Nữ  của 2 đội đại điện cho CB-GV – CNV thuộc diện Sĩ quan dự bị, GV GDQP, Gia đình quân nhân với BGH kết hợp với các tổ chức đoàn thể;

+ Gặp mặt tặng quà và liên hoan thân mật vói CB-GV – CNV thuộc diện Sĩ quan dự bị, GV GDQP, Gia đình quân nhân

 1. Thành phần 2 đội:
 • Đội 1: Thành phần gồm BGH + BCH CĐ + BTV Đoàn trường + TTCM và TTCĐ.
 • Đội 2: Thành phần gồm CB – GV – CNV là Sĩ quan dự bị, GV GDQP, Gia đình Quân nhân
 1. Thời gian – Địa điểm
  – Thời gian dự kiến: 16h00 ngày 18/12/2020
  – Địa điểm: Sân trường THPT Trần Phú

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH